Integracje

Z Ampio Smart Home
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Integracje TCP/IP[edytuj]

Chromecast[edytuj]

UWAGA: INTEGRACJA MOŻLIWA PO WGRANIU NAJNOWSZEGO OBRAZU ISO DOSTĘPNEGO PO 18.04.2018
Odtwarzacz multimedialnych opracowanych przez Google
Połączenie:
Wi-Fi 2.4 Ghz
Możliwości po integracji:
Przesyłanie strumieni audio, video oraz grafiki
Sposób integracji:
1. Logujemy się do serwera przy pomocy aplikacji SmartHomeManager
2. Przechodzimy do zakładki Akcje
a) dodajemy nowy obiekt
b) wybieramy sposób na jaki ma reagować (reakcja na zmianę stanu jednej z 32 flag serwera lub na zdarzenie systemowe o określonym ID)
c) określamy akcję jaka ma być wykonana (w przypadku Chromecast Run bash line)
d) przechodzimy do ustawień obiektu
e) wybieramy z pośród przykładów "Otwórz plik z serwera multimediów na Chromecast" (chromecast_local.bash NAZWA_PLIKU IP_CHROMECAST)
f) w polu funkcja wpisujemy polecenie zgodnie z przykładem:
dla audio/video:
chromecast_local.bash NAZWA_PLIKU_MP4 IP_CHROMECAST przykładowo: chromecast_local.bash 1.mp4 192.168.1.101
dla grafiki:
chromecast_local.bash NAZWA_PLIKU_JPG IP_CHROMECAST przykładowo: chromecast_local.bash 1.jpg 192.168.1.101
komunikaty głosowe:
tts.bash "Treść komunikatu" IP_CHROMECAST przykładowo: tts.bash "ALARM Pożarowy" 192.168.1.101

Doorbird[edytuj]

Domofon IP

Generacja zdarzenia nr 255 (dzwonek doorbird)

Najlepiej w pierwszej kolejności dodać w oprogramowaniu Ampio SmartHome Manager dodatkowego użytkownika dla domofonu i ustawić mu jakieś skomplikowane hasło nie do odgadnięcia. Nazwać go, np: doorbird.

Kolejnym etapem jest ustawienie doorbird'a by za pośrednictwem API-HTTP wygenerował w systemie Ampio zdarzenie.

W tym celu należy w oknie przeglądarki wpisać link o konstrukcji przedstawionej poniżej:

http://DOORBIRD_API_USER:DOORBIRD_API_PASSWORD@DOORBIRD_IP/bha-api/notification.cgi?url=http://AMPIO_SERWER_IP:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1&user=NAZWA_UZYTKONIKA_AMPIO_DOORBIRD&password=HASLO_UZYTKONIKA_AMPIO_DOORBIRD

Objaśnienie:

DOORBIRD_API_USER- to nazwa użytkownika domofonu doorbird, znajduje się ona na kartce cyfrowego paszportu dołaczonego do domofonu przez producenta lub spesjalnie do tego celu utworzonego
DOORBIRD_API_PASSWORD- to hasło użytkownika domofonu doorbird, znajduje się ona na kartce cyfrowego paszportu dołaczonego do domofonu przez producenta lub wygenerowane dla specjalnego użytkownika
DOORBIRD_IP- adres IP domofonu w sieci lokalnej, można go odczytać, np na stronie konfiguracji routera, poprzez wukozystanie skanerów sieci IP, lub też na stronie online doorbird'a po uprzednim zalogowaniu: https://www.doorbird.com/checkonline

AMPIO_SERWER_IP- adres serwera Ampio
NAZWA_UZYTKONIKA_AMPIO_DOORBIRD- nazwa użytkownika domofonu w systemie Ampio, utworzonego specjalnie dla domofonu.
HASLO_UZYTKONIKA_AMPIO_DOORBIRD- ustawione dla użytkownika domofonu w systemie Ampio hasło.

przykładowy adres skonstruowany na podstawie powyższego schematu:
http://dwerex001:56fdsxXD3se@192.168.111.45/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1&user=domofon&password=SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD

możliwa jest również konstrukcja jak poniżej, gdzie hasło i użytkownik podany ejest w linku:
http://dwerex001:56fdsxXD3se@192.168.111.45/bha-api/notification.cgi?url=http://domofon:SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD@192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1

Tak skonstruowany link wklejamy w pole wpisywania adresu przeglądarki i zatwierdzamy, np enterem.
Po poprawnym przyjęciu przez domofon konfiguracji zwróci nam informację o pozytywnym wpisaniu konfiguracji, która będzie podobna do poniższej:

{"BHA": { "RETURNCODE": "1", "NOTIFICATIONS": [{"event": "doorbell1","subscribe": "1","url": "http://192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF","user": "domofon","password": "SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD","relaxation": "10"}]}}

Dodanie linku jest również możliwe przez aplikację mobilną i zakładkę Administracja. Po wybraniu ustawianego domofonu na liście opcji znajduje się pozycja "HTTP(s) Calls. Wchodzimy w nią i dodajemy link o postaci podobnej do poniższej:
http://domofon:SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD@192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1

Po tych operacjach wciśnięcie przycisku domofonu w systemie zostanie wygenerowane zdarzenie nr 255 i możemy wykorzystać je np do wyzwolenia buzera, czy błyśnięciem światłami.
Należy jednak pamiętać, że zdarzenie to, tak jak wszystkie zdarzenia wygenerowane przez API Ampio, nie będzie widziane przez serwer. Nie można zatem tworzyć od nich warunków.

Sonos[edytuj]

Głośniki IP

NetAtmo[edytuj]

Stacja pogodowa IP

UWAGA: INTEGRACJA MOŻLIWA PO WGRANIU NAJNOWSZEGO OBRAZU ISO DOSTĘPNEGO PO 1.09.2018
Przykładowy skrypt pobierający dane z Cloud NetAtmo i zapisujący wartości na serwerze Ampio

#!/usr/bin/python
# encoding=utf-8

import time
import lnetatmo
import urllib2
import sys
import xml.etree.ElementTree as ET

# Auth Ampio
A_USERNAME = ""
A_PASSWORD = ""

# Auth NetAtmo
NA_CLIENT_ID = ""
NA_CLIENT_SECRET = ""
NA_USERNAME = ""
NA_PASSWORD = ""

def send_bit32( username, password, devid, value ):
  passman = urllib2.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm()
  url = 'http://localhost:8060/api/setBit32/' + str(devid) + '/' + str(value)
  passman.add_password(None, url, username, password)
  urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.HTTPBasicAuthHandler(passman)))
  req = urllib2.urlopen(urllib2.Request(url)).read()

authorization = lnetatmo.ClientAuth(NA_CLIENT_ID, NA_CLIENT_SECRET, NA_USERNAME, NA_PASSWORD)
devList = lnetatmo.WeatherStationData(authorization)

send_bit32(A_USERNAME, A_PASSWORD, '0', (devList.lastData()['Salon']['Pressure']))
send_bit32(A_USERNAME, A_PASSWORD, '1', (devList.lastData()['czujnik wiatru']['WindStrength']))

Shelly[edytuj]

Jeżeli potrzebujemy pomiar mocy obwodu o większej mocy można zastosować osprzęt "Shelly"

Interfejs API dostępny dla urządzeń jest opisany tutaj:
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#mqtt-support

Moduł: Shelly 1PM przykładowo:
http://IP_ADDRESS/relay/0?turn=on
http://IP_ADDRESS/relay/0?turn=on&timer=10
http://IP_ADDRESS/relay/0?turn=off

Moduł: Shelly Dimmer/SL przykładowo:
http://IP_ADDRESS/light/0?turn=on
http://IP_ADDRESS/light/0?turn=off
http://IP_ADDRESS/light/0?brightness=45

Następnie w Ampio Smart Home Manager wybieramy zakładkę Akcje i przycisk Dodaj
Potem dodajemy rekordy gdzie wpisujemu:
Nr Flagi/Zdarzenia: jakikolwiek wolny, np: 250, 251, itd
Wymuszenie: zdarzenie
Akcja: url_execute
Wartość: http://IP_ADDRESS/relay/0?turn=on
Wartość: http://IP_ADDRESS/light/0?turn=on

Integracje RS-232[edytuj]

Centrale Alarmowe[edytuj]

Satel[edytuj]

Hi-FI[edytuj]

Integracje RS-485[edytuj]

Stacje pogodowe[edytuj]

Elsner P03

Przy wykorzystaniu dedykowanego firmware dla stacji pogodowej, wartości w celu, tzw. numery interpretacji dla obiektów w SHM, odpowiadają kolejności widzianej w monitorze urządzenia widocznego z poziomu SHM. Typy wyliczeniowe nie są już istotne. Przykładowo chcąc pokazać wartości w aplikacji, należy odpalić SHM i klikać tak: obiekt Stacja pogodowa*, interpretacja 1, typ czujnik, zaawansowane ->temperatura. obiekt Stacja pogodowa*, interpretacja 2, typ czujnik, zaawansowane -> wejście liniowe.

W przypadku wybrania typu wyliczeniowego nie pokaże się cokolwiek lub dostaniemy krzaki.

Co ważne, nie da się w prosty sposób zasygnalizować opadu... poza pokazaniem wartości logicznych 0 lub 1.

 • Nazwa urządzenia jest obecnie również reprezentowana przez jego MAC adres.

Rekuperacje[edytuj]

Liczniki energii[edytuj]