Integracje

Z Ampio Smart Home
Skocz do: nawigacja, szukaj

Integracje TCP/IP[edytuj]

Chromecast[edytuj]

UWAGA: INTEGRACJA MOŻLIWA PO WGRANIU NAJNOWSZEGO OBRAZU ISO DOSTĘPNEGO PO 18.04.2018
Odtwarzacz multimedialnych opracowanych przez Google
Połączenie:
Wi-Fi 2.4 Ghz
Możliwości po integracji:
Przesyłanie strumieni audio, video oraz grafiki
Sposób integracji:
1. Logujemy się do serwera przy pomocy aplikacji SmartHomeManager
2. Przechodzimy do zakładki Akcje
a) dodajemy nowy obiekt
b) wybieramy sposób na jaki ma reagować (reakcja na zmianę stanu jednej z 32 flag serwera lub na zdarzenie systemowe o określonym ID)
c) określamy akcję jaka ma być wykonana (w przypadku Chromecast Run bash line)
d) przechodzimy do ustawień obiektu
e) wybieramy z pośród przykładów "Otwórz plik z serwera multimediów na Chromecast" (chromecast_local.bash NAZWA_PLIKU IP_CHROMECAST)
f) w polu funkcja wpisujemy polecenie zgodnie z przykładem:
dla audio/video:
chromecast_local.bash NAZWA_PLIKU_MP4 IP_CHROMECAST przykładowo: chromecast_local.bash 1.mp4 192.168.1.101
dla grafiki:
chromecast_local.bash NAZWA_PLIKU_JPG IP_CHROMECAST przykładowo: chromecast_local.bash 1.jpg 192.168.1.101
komunikaty głosowe:
tts.bash "Treść komunikatu" IP_CHROMECAST przykładowo: tts.bash "ALARM Pożarowy" 192.168.1.101

Doorbird[edytuj]

Domofon IP

Generacja zdarzenia nr 255 (dzwonek doorbird)

Najlepiej w pierwszej kolejności dodać w oprogramowaniu Ampio SmartHome Manager dodatkowego użytkownika dla domofonu i ustawić mu jakieś skomplikowane hasło nie do odgadnięcia. Nazwać go, np: doorbird.

Kolejnym etapem jest ustawienie doorbird'a by za pośrednictwem API-HTTP wygenerował w systemie Ampio zdarzenie.

W tym celu należy w oknie przeglądarki wpisać link o konstrukcji przedstawionej poniżej:

http://DOORBIRD_API_USER:DOORBIRD_API_PASSWORD@DOORBIRD_IP/bha-api/notification.cgi?url=http://AMPIO_SERWER_IP:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1&user=NAZWA_UZYTKONIKA_AMPIO_DOORBIRD&password=HASLO_UZYTKONIKA_AMPIO_DOORBIRD

Objaśnienie:

DOORBIRD_API_USER- to nazwa użytkownika domofonu doorbird, znajduje się ona na kartce cyfrowego paszportu dołaczonego do domofonu przez producenta lub spesjalnie do tego celu utworzonego
DOORBIRD_API_PASSWORD- to hasło użytkownika domofonu doorbird, znajduje się ona na kartce cyfrowego paszportu dołaczonego do domofonu przez producenta lub wygenerowane dla specjalnego użytkownika
DOORBIRD_IP- adres IP domofonu w sieci lokalnej, można go odczytać, np na stronie konfiguracji routera, poprzez wukozystanie skanerów sieci IP, lub też na stronie online doorbird'a po uprzednim zalogowaniu: https://www.doorbird.com/checkonline

AMPIO_SERWER_IP- adres serwera Ampio
NAZWA_UZYTKONIKA_AMPIO_DOORBIRD- nazwa użytkownika domofonu w systemie Ampio, utworzonego specjalnie dla domofonu.
HASLO_UZYTKONIKA_AMPIO_DOORBIRD- ustawione dla użytkownika domofonu w systemie Ampio hasło.

przykładowy adres skonstruowany na podstawie powyższego schematu:
http://dwerex001:56fdsxXD3se@192.168.111.45/bha-api/notification.cgi?url=http://192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1&user=domofon&password=SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD

możliwa jest również konstrukcja jak poniżej, gdzie hasło i użytkownik podany ejest w linku:
http://dwerex001:56fdsxXD3se@192.168.111.45/bha-api/notification.cgi?url=http://domofon:SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD@192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1

Tak skonstruowany link wklejamy w pole wpisywania adresu przeglądarki i zatwierdzamy, np enterem.
Po poprawnym przyjęciu przez domofon konfiguracji zwróci nam informację o pozytywnym wpisaniu konfiguracji, która będzie podobna do poniższej:

{"BHA": { "RETURNCODE": "1", "NOTIFICATIONS": [{"event": "doorbell1","subscribe": "1","url": "http://192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF","user": "domofon","password": "SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD","relaxation": "10"}]}}

Dodanie linku jest również możliwe przez aplikację mobilną i zakładkę Administracja. Po wybraniu ustawianego domofonu na liście opcji znajduje się pozycja "HTTP(s) Calls. Wchodzimy w nią i dodajemy link o postaci podobnej do poniższej:
http://domofon:SDSEW#@#@#DEWKLDLKFD@192.168.111.22:8060/api/setCan/2BFF&event=doorbell&subscribe=1

Po tych operacjach wciśnięcie przycisku domofonu w systemie zostanie wygenerowane zdarzenie nr 255 i możemy wykorzystać je np do wyzwolenia buzera, czy błyśnięciem światłami.

Sonos[edytuj]

Głośniki IP

NetAtmo[edytuj]

Stacja pogodowa IP

UWAGA: INTEGRACJA MOŻLIWA PO WGRANIU NAJNOWSZEGO OBRAZU ISO DOSTĘPNEGO PO 1.09.2018
Przykładowy skrypt pobierający dane z Cloud NetAtmo i zapisujący wartości na serwerze Ampio

#!/usr/bin/python
# encoding=utf-8

import time
import lnetatmo
import urllib2
import sys
import xml.etree.ElementTree as ET

# Auth Ampio
A_USERNAME = ""
A_PASSWORD = ""

# Auth NetAtmo
NA_CLIENT_ID = ""
NA_CLIENT_SECRET = ""
NA_USERNAME = ""
NA_PASSWORD = ""

def send_bit32( username, password, devid, value ):
    passman = urllib2.HTTPPasswordMgrWithDefaultRealm()
    url = 'http://localhost:8060/api/setBit32/' + str(devid) + '/' + str(value)
    passman.add_password(None, url, username, password)
    urllib2.install_opener(urllib2.build_opener(urllib2.HTTPBasicAuthHandler(passman)))
    req = urllib2.urlopen(urllib2.Request(url)).read()

authorization = lnetatmo.ClientAuth(NA_CLIENT_ID, NA_CLIENT_SECRET, NA_USERNAME, NA_PASSWORD)
devList = lnetatmo.WeatherStationData(authorization)

send_bit32(A_USERNAME, A_PASSWORD, '0', (devList.lastData()['Salon']['Pressure']))
send_bit32(A_USERNAME, A_PASSWORD, '1', (devList.lastData()['czujnik wiatru']['WindStrength']))

Integracje RS-232[edytuj]

Centrale Alarmowe[edytuj]

Satel[edytuj]

Hi-FI[edytuj]

Integracje RS-485[edytuj]

Stacje pogodowe[edytuj]

Rekuperacje[edytuj]

Liczniki energii[edytuj]