Konfigurator can

Z Ampio Smart Home
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Konfigurator CAN jest głównym programem, z którym ma do czynienia instalator na etapie tworzenia warunków w podłączonej instalacji. Program wymaga podpięcia modułu USB-CAN. Po wpięciu się za pomocą w.w. modułu do instalacji, w głównym oknie mamy widoczne wszystkie moduły - nazwy oraz ich modele. Ikonka pudełka po prawej stronie pozwala na aktualizację oprogramowania układowego w poszczególnych modułach.


Ampio SmartHome Konfigurator[edytuj]

Po instalacji konfiguratora następnym krokiem jest połączenie magistrali i komputera za pomocą programatora Ampio. Przed jego podpięciem lista urządzeń w konfiguratorze będzie pusta.
W konfiguratorze obserwujemy następujące elementy:

K1.png

1. Lista urządzeń dostarcza informacji na temat modułów podpiętych do magistrali;

2. Monitor urządzenia umożliwia sprawdzenie oraz zmianę stanu wejść i wyjść w celach diagnostycznych;

3.Konfigurator urządzenia służy do właściwej konfiguracji modułów poprzez dodawanie warunków i funkcji;

4. Parametry urządzenia to pole dostarczające informacji szczegółowych o modułach;

5. Monitor sieci dostarcza informacji o stanie sieci

6. Szukaj urządzeń to pole umożliwiające wyszukanie urządzeń w sieci;


Konfiguracja warunków[edytuj]

Podstawy konfiguracji
Jak już wiemy, konfiguracja modułów Ampio opiera się na dodawaniu kolejnych warunków i odpowiadających im funkcji.

Aby skonfigurować moduł należy wykonać następujące kroki:

Z listy urządzeń w głównym oknie programu wybieramy moduł powiązany z wyjściem, którym chcemy sterować (np. moduł oświetlenia czy rolet). Gdy zaznaczymy potrzebny moduł (w tym przypadku MLED) wybieramy pole Konfigurator urządzeń widoczny po prawej stronie.

C1.png

Widzimy teraz w oknie Konfiguratora listę modułów pokrywającą się z listą urządzeń w polu głównym. Z listy wybieramy urządzenie, którego wejście ma wymusić pożądany przez nas efekt na wyjściu. Może być to pole panelu dotykowego lub przycisk mechaniczny, najlepiej monostabilny z racji większej funkcjonalności. Po zaznaczeniu odpowiedniego modułu możemy Dodać warunek od urządzenia.

C2.png

W otworzonym oknie wybieramy wejście oraz operację, która ma wymuszać zmianę wyjścia. Może to być to podstawowa lub bardziej zaawansowana funkcja taka jak długie przytrzymanie, kilkukrotne kliknięcie.

C3.png

Po zatwierdzeniu warunku przyszedł czas na wybranie funkcji. Mówi ona o tym, co ma dziać się z wyjsciem konfigurowanego modułu po spełnieniu warunku. Jak w przypadku warunku dostępne mamy różne operacje zależne od konfigurowanego modułu. Na przykłąd w przypadku modułu oświetleniowego mozemy wybrać funkcję zmiany stanu, schodową lub zmiany jasności.

C4.png

Po zatwierdzeniu funkcji, nasz warunek pojawi się na liscie

C5.png

Konfigurator daje możliwość reedycji Warunków i funkcji za pomocą przycisków po prawej stronie listy. Jeżeli daną relację między modułami uważamy za zbędną, możemy usunąć ją za pomocą przycisku Usuń widocznego również po prawej stronie okna.

C6.png

8. Gdy warunki i funkcje są poprawnie sformułowane, klikamy Wyślij do urządzenia. Wówczas konfiguracja jest zakończona.

C7.png


Dodatkowe możliwości konfiguratora

Poza samą konfiguracją modułów, konfigurator urządzeń posiada parę udogodnień ułatwiających pracę. Nie mają one wpływu na działanie urządzeń, jednak służą użytkownikowi do lepszego odnajdowaniu się w warunkach, szczególnie gdy jest ich dużo.

K2.png

Do udogodnień możemy zaliczyć:

Kolorowanie warunków
Jest to funkcja umożliwiająca nadanie warunkowi dowolnego koloru na liście warunków. W ten sposób możemy grupować nasze warunki, co ułatwi ich późniejsze odnalezienie na przykład w celu modyfikacji. Kolorowanie możliwe jest dzięki przyciskowi zaznaczonemu na rysunku jako "1".

Zamiana kolejności warunków
Kolejny sposób grupowania warunków. Możemy dowolnie przemieszczać dodane zdarzenie w górę lub w dół w taki sposób, aby łatwiej było się odnaleźć w wieloelementowej liście. Zmieniać kolejność możemy za pomocą strzałek zaznaczonych na rysunku jako "2".

Aktualizacja oprogramowania[edytuj]