Konfigurator ip

Z Ampio Smart Home
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Jest to program umożliwiający tworzenie menu aplikacji mobilnej, zarządzanie kontami użytkowników, aktualizacje modułów systemu oraz konfiguracje integracji z innymi systemami czy aplikacjami.


Konfiguracja[edytuj]

Pierwszym krokiem jest połączenie się z serwerem

M1.png

Po poprawnym połączeniu widoczna jest lista urządzeń powiązanych z serwerem. Aby wyszukać wszytskie urządzenia należy kliknąć przycisk Wyszukaj w prawym górnym rogu. Urządzeniu możemy nadać nazwę w kolumnie Nazwa urządzenia.

M2.png

W zakładce użytkownicy tworzymy konta do korzystania z aplikacji, ustawiamy login oraz wpisujemy zaszyfrowane hasło.

M3.png

Podział na grupy (np. pomieszczenia) wykonujemy w zakłdce Grupy

M4.png

Sterowanie elementami automatyki odbywa się poprzez obiekty. W tej zakładce operujemy na konkretnych wejściach i wyjściach urządzeń. Na liście widzimy informacje urządzeniu i numerze i typie wyjścia, obiekt skonfigurować możemy poprzez kliknięciue przycisku Ustawienia po prawej stronie.

M5.png

Aby umieścić dodane obiekty w aplikacji należy przejść do zakładki Grupowanie. W górnej części okna wybieramy grupę, do której przynależeć ma obiekt, a nastepnie dodajemy go do grupy poprzez zaznaczenie kwadratu w kolumnie Należy

M6.png

Konfigurację zapisujemy w polu Edycja lub za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+S

M7.png

Tworzenie własnego obiektu[edytuj]

Naszym celem jest stworzenie własnego obiektu zawierającego kilka istniejących już obiektów.
Pierwszym krokiem jest utworzenie powiązania. W zakładce Powiązania klikamy przycisk Dodaj:

Cust1.png

Nadajemy nazwę nowemu obiektowi:

Cust2.png

Utworzone powiązanie pojawi się na liście:

Cust3.png

W nowo utworzonym powiązaniu wybieramy z listy obiekty, które chcemy powiązać i zaznaczamy je w kolumnie Należy:

Cust4.png

W tym momencie powiązanie pojawiło się na liście w zakładce Obiekty:

Cust5.png

Jak widać, typ utworzonego komponentu to Przełącznik. Wysłanie tej konfiguracji do serwera skutkuje pojawieniem się w aplikacji obiektu, którego włączenie lub wyłączenie spowoduje taką samą akcję na trzech lampach. Jest to standardowe wykorzystanie powiązania:

Cust6.png

Naszym celem jest jednak stworzenie własnego obiektu, w którym każdy obiekt może być sterowany niezależnie. Przechodzimy więc do Ustawień obiektu:

Cust7.png

Zmieniamy typ komponentu na Własny obiekt:

Cust8.png

Po zmianie typu pojawi się opcja wyboru wymiarów. W naszym przypadku nowy obiekt zawiera trzy obiekty, zatem tworzymy 3 kolumny i 1 wiersz:

Cust9.png

Po wysłaniu konfiguracji do serwera otrzymujemy obiekt zawierający trzy niezależnie sterowane obiekty:

Cust10.png